torsdag 19 maj 2016

Boksläppet närmar sig

Det närmar sig boksläpp.

I slutet på augusti / början på september planerar jag att släppa min crowdfundade EU-bok Demokratifabriken. Då är britternas folkomröstning över, vars resultat boken naturligtvis måste förhålla sig till – och Sverige är tillbaka efter sommarvilan.

Jag har massor med text och annat material som jag håller på att grovredigera. Några intervjuer återstår. Sedan blir det till att fokusera på omskrivningen av det material som kommer med i den slutliga versionen. (Allt vinner alltid på en sista rewrite.) Därefter redigering och korrekturrunda. Slutligen skall boken paketeras i e-boksformat och layoutas för tryck.

Sedan är det dags för lansering. Som det ser ut just nu kommer boken att finnas att köpa via alla svenska nätbokhandlare.

Åter igen ett stort tack till alla som bidragit till projektet!

tisdag 5 januari 2016

Ett EU för makten eller folket?


Den Europeiska Unionen, EU, har ett förfärande track record. Vi har exempel på storhetsvansinne, som en gemensam valuta för vitt skilda ekonomier. Och det finns fullskaliga haverier, som den gemensamma flyktingpolitik som visade sig inte existera i verkligheten, när den väl behövdes.

Men allt är inte omdömeslöshet i kolossalformat. Här finns också en lång rad mindre misslyckanden, dumheter, felbedömningar och en centralstyrning som genomsyrar unionen. De samlade negativa konsekvenserna blir dock stora. Kanske allvarligast är att den europeiska ekonomin bara är en skugga av vad den borde vara. Tillväxtsiffrorna är mediokra. Arbetslösheten är oroväckande hög. Nödvändiga strukturförändringar ersätts ofta med konstgjord andning i form av offentliga bidrag (skattepengar) – som på sikt bara gör problemen värre och fallet hårdare.

Europa hade allt. Men vi började centralstyra, trots att alla historiska erfarenheter varnat oss för just detta. Vi är på väg att helt ödelägga den decentraliserade mångfald som givit oss utveckling, institutionell konkurrens och en kultur av best practice. Istället skapar vi single points of failure – där det räcker med ett dåligt beslut, i en EU-institution, vid ett tillfälle för att miljoner företag och en halv miljard människor skall drabbas. Och från EU kommer en strid ström av beslut som är verklighetsfrånvända, kontraproduktiva, inskränkande, småaktiga och klåfingriga.

Om det europeiska samarbetet skall ha någon framtid – då måste det fokusera på det som är bra och viktigt. Det vill säga fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital.

Dessutom bör EU vara väktare av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna – eftersom de enskilda länderna som regel är part i målet när grundläggande medborgerliga och mänskliga fri- och rättigheter kränks.

Detta borde gå att lösa genom mellanstatligt samarbete, istället för överstatligt.

För vi kan inte hålla på som vi gör nu. Allt mer makt överförs från medborgare till politiker, från medlemsstater till Bryssel och från folkets valda institutioner till icke-valda byråkrater. Detta är demokratins svarta hål – där till slut alla beslut av betydelse fattas på samma ställe, av samma människor och ofta utan offentlig insyn.

Istället måste beslutsfattandet decentraliseras och öppnas för frivilliga, spontana samarbeten – som kan fånga upp marknadens signaler och använda befintliga resurser på effektivast möjliga sätt.

Det europeiska samarbetet får inte vara ett byråkratiskt monster. Det bör istället vara ett verktyg som ger människor och företag frihet att samarbeta och utvecklas under enkla former.

tisdag 16 juni 2015

Om du vill lämna ett bidrag...

Crowdfundingkampanjen för boken "Demokratifabriken – EU från insidan" har avslutats, framgångsrikt.

Men det finns fortfarande kanaler för att lämna ett bidrag. Klicka här för mer information »

söndag 14 juni 2015

Sista chansen!

Nu är det sista dygnet på crowdfundingcampanjen för boken "Demokratifabriken – EU från insidan".

Om du vill bidra till produktionen av boken, klicka här. »

Läs mer här », här » och här ».

tisdag 2 juni 2015

Demokratifabriken - nästa steg


Med två veckor kvar på insamlingskampanjen för boken "Demokratifabriken - EU från insidan" har vi nått insamlingens satta mål.

Tack till alla som bidragit!

Men insamlingen fortsätter. De pengar som kommer in nu kommer att användas till en föreläsningsturné om boken och om EU, när boken är lanserad.

Till crowdfundingsidan hos Funded by Me » » »

Det har kommit in frågor om hur man gör om man vill skänka en slant, men inte får det att fungera via insamlingssidan. Information om alternativa betalningskanaler hittar du här... »

Läs mer om boken här », här » och här ».

Återigen, ett stort tack till alla som stöder projektet. Nu tar vi det här ett steg till.

onsdag 27 maj 2015

"Demokratifabriken" även som ljudbok?


Crowdfundingen för boken "Demokratifabriken - EU från insidan" fortsätter. Det första målet har uppnåtts och nu siktar vi mot nästa steg, då det även blir en ljudbok.

Just en ljudbok har efterfrågats av många – och om vi når målet (totalt 7.000 euro) kommer en sådan att produceras och läggas ut fri för alla under Creative Commons, nedladdningsbar på hemsidan men även på siter som Soundcloud och Youtube. Det viktiga är att ge budskapet maximal spridning.

Stöd projektet genom att följa denna länk och lämna ett bidrag via Funded by Me » » »

Läs mer om boken här », här » och här ».

Det har också kommit in frågor om hur man gör om man inte kan eller vill använda den vanliga crowdfundingsidan. Följ i så fall denna länk »

Tack för ditt stöd!

Demokratifabriken: Första insamlingsmålet uppnått!

Vi närmar oss halvtid i insamlingen för boken "Demokratifabriken – EU från insidan" – som just passerat det första insamlingsmålet, 5.000 euro.

Därmed är det klart att det blir en bok. Ett stort tack till alla som lämnat ett bidrag.

Nu siktar vi mot nästa delmål, 7.000 euro. Når vi det, då blir det även en ljudbok. Och överträffas målet, då går pengarna till att finansiera en föreläsningsturné om boken.